Hình ảnh tiếng Anh trẻ em chủ đề đồ dùng phòng khách (phần 1)

5 (100%) 1 vote

Các đồ dùng trong phòng khách cũng là chủ đề giúp các em nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh mỗi ngày. Một trong những cách học hiệu quả đó là sử dụng hình ảnh tiếng Anh giúp các em ghi nhớ từ vựng tốt hơn. Sau đây là những hình ảnh tiếng Anh trẻ em chủ đề đồ dùng phòng khách mà các em có thể tham khảo để luyện tập.

Hình ảnh tiếng Anh trẻ em chủ đề đồ dùng phòng khách (phần 1)

hinh-anh-tieng-anh-tre-em-chu-de-do-dung-phong-khach-phan-1

Ceiling fan /ˈsiː.lɪŋ fæn/: quạt trần

hinh-anh-tieng-anh-tre-em-chu-de-do-dung-phong-khach-phan-1

Ceiling /ˈsiː.lɪŋ/: trần nhà

hinh-anh-tieng-anh-tre-em-chu-de-do-dung-phong-khach-phan-1

Wall /wɔːl/: tường

hinh-anh-tieng-anh-tre-em-chu-de-do-dung-phong-khach-phan-1

Frame /freɪm/: khung ảnh

hinh-anh-tieng-anh-tre-em-chu-de-do-dung-phong-khach-phan-1

Painting /ˈpeɪn.tɪŋ/: bức tranh

hinh-anh-tieng-anh-tre-em-chu-de-do-dung-phong-khach-phan-1

Vase /vɑːz/: bình, lọ hoa

hinh-anh-tieng-anh-tre-em-chu-de-do-dung-phong-khach-phan-1

Mantel /ˈmæn.təl/: mặt lò sưởi

hinh-anh-tieng-anh-tre-em-chu-de-do-dung-phong-khach-phan-1

Fireplace /ˈfaɪə.pleɪs/: lò sưởi

hinh-anh-tieng-anh-tre-em-chu-de-do-dung-phong-khach-phan-1

Fire /faɪəʳ/: lửa

hinh-anh-tieng-anh-tre-em-chu-de-do-dung-phong-khach-phan-1

Log /lɒg/: khúc gỗ

hinh-anh-tieng-anh-tre-em-chu-de-do-dung-phong-khach-phan-1

Banister /ˈbæn.ɪ.stəʳ/: thành cầu thang