Hình ảnh tiếng Anh chủ đề The Bedroom

Rate this post

Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh là cách tốt nhất giúp các bạn có được những từ vựng tiếng Anh một cách dễ nhớ nhất. Đối với những người học tiếng Anh mà nói thì có nhiều cách để học từ vựng, nhưng học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh theo chủ đề là cách tốt nhất. Hình ảnh tiếng Anh chủ đề The Bedroom là một trong những nhóm từ vựng tiếng Anh thường xuyên xuất hiện và cũng là từ vựng tiếng Anh cần nắm vững. Hãy cùng tìm hiểu những từ vựng chủ đề phòng ngủ này nhé!

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề The Bedroom

Những từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh dễ nhớ hơn và cũng kích thích người học một cách khoa học và hiệu qả hơn.

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề The Bedroom 1

hood /hʊd/: mũ trùm

hanger /ˈhæŋ.əʳ/: móc treo

closet /ˈklɒz.ɪt/: tủ âm tường

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề The Bedroom 2

jewelry box /ˈdʒuː.əl.ri bɒks/: hộp đựng đồ trang sức

mirror /ˈmɪr.əʳ/: cái gương

comb /kəʊm/: lược

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề The Bedroom 3

hairbrush /ˈheə.brʌʃ/: bàn chải tóc

alarm clock /əˈlɑːm klɒk/: đồng hồ báo thức

bureau /ˈbjʊə.rəʊ/: tủ có ngăn kéo và gương

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề The Bedroom 4

curtain /ˈkɜː.tən/: rèm

air conditioner /eəʳ kənˈdɪʃ.ən.əʳ/: điều hòa

blind /blaɪnd/: mành mành

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề The Bedroom 5

tissues /ˈtɪʃ.uːz/: khăn giấy

headboard /ˈhed.bɔːd/: đầu giường

pillowcase /ˈpɪl.əʊ.keɪs/: vỏ gối

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề The Bedroom 6

pillow /ˈpɪl.əʊ/: gối

mattress /ˈmæt.rəs/: đệm

box spring /bɒks sprɪŋ/: lớp lò xo dưới đệm

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề The Bedroom 7

(flat) sheet /ʃiːt/: tấm trải giường (phẳng)

blanket /ˈblæŋ.kɪt/: chăn

bed /bed/: giường

Những từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh theo chủ đề sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong những nội dung tiếp theo. Hãy chú ý theo dõi để có được những bài học tiếng Anh hiệu quả nhất nhé!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời