Hình ảnh tiếng Anh cho trẻ em về đồ ăn uống (P2)

5 (100%) 1 vote

Phần 2 của nhóm hình ảnh tiếng Anh cho trẻ em về đồ ăn uống sẽ tiếp tục giúp các em học sinh có được những kiến thức tiếng Anh mới, cần thiết giúp các em học tiếng Anh hiệu quả. Hãy cùng học từ vựng qua hình ảnh tiếng Anh thú vị ngay sau đây nhé!

Hình ảnh tiếng Anh cho trẻ em về đồ ăn uống (P2)

hinh-anh-tieng-anh-cho-tre-em-ve-do-an-uong-p2-

sandwich: bánh xăngđuych

hinh-anh-tieng-anh-cho-tre-em-ve-do-an-uong-p2-2
sausage: xúc xích; dồi; lạp xường

hinh-anh-tieng-anh-cho-tre-em-ve-do-an-uong-p2-3
bacon: thịt lưng lợn muối xông khói; thịt hông lợn muối xông khói

hinh-anh-tieng-anh-cho-tre-em-ve-do-an-uong-p2-4
beef: (bất qui tắc) , số nhiều beeves: thịt bò

hinh-anh-tieng-anh-cho-tre-em-ve-do-an-uong-p2-5
chicken: gà

hinh-anh-tieng-anh-cho-tre-em-ve-do-an-uong-p2-6
crab: con cua

hinh-anh-tieng-anh-cho-tre-em-ve-do-an-uong-p2-7
cutlet: món côtlet

hinh-anh-tieng-anh-cho-tre-em-ve-do-an-uong-p2-8
dripping: mỡ thịt quay